Elektrizátor    Konstrukce  Technika  Elektronika

 

 

        Jak na to

 

         Pájení

       Značení vodičů

       Čelní panely

       Zapojení konektorů

       Výroba DPS

       WIFI

       Vysoké napětí

       Nautila

 

     
 

Nautila

Následující text popisuje repasi čerpadla Nautila

Při rekonstrukci rozvodů vody bylo potřeba také vyměnit tlakovou nádobu, která byla dosud původní, pouze se vzduchovým polštářem. To znamenalo odstranit přivzdušňovací ventil na trubce ve studni a nad čerpadlo doplnit zpětnou klapku, aby mohla být použita nádoba s gumovým vakem. Jak funguje přivzdušňovací ventil pro tlakovou nádobu bez vaku je vysvětleno zde. Po vytažení čerpadla ze studny jsem místo čerpadla měl v rukou jenom jednu velikou kouli rezu. Čerpadlo bylo ve studni 30 let i když trubky k němu byly již měněné a nyní byly plastové. Kabel k čerpadlu měl rozpraskanou izolaci.

Musel jsem se rozhodnout, zda čerpadlo kompletně zrepasovat. Znamenalo to nejen vyměnit samotné vřetenové čerpadlo, ale také vyměnit kabel k elektromotoru, který má vinutí zaplavené vodou. Nové litinové vřetenové čerpadlo stejného výrobce Sigma Lutín by nové stálo 7300Kč. Odstředivé nerezové čerpadlo Wilo, podobných parametrů by stálo 9500Kč. Díly na repasi by stály 3500Kč.

Rozhodoval jsem se co bude asi nejlepší. Nejprve jsem zkusil původní čerpadlo rozebrat. Byl jsem velmi překvapen, že všechny spoje šly povolit a rozebrat. Řekl jsem si tedy, když půjde rozebrat i samotný elektromotor, tak koupím součástky a pustím se do repase.

Typový štítek čerpadla obsahoval tyto údaje:

Rozebrání samotného elektromotoru byla trochu sázka do loterie, protože jsem pouze tušil, jak bude vevnitř uspořádán. Elektromotor je tvořen ocelovou trubkou která tvoří stator elektromotoru, ke které jsou přišroubované litinová čela, ve kterých jsou zalisovaná ložiska a gufera. Každé čelo je přišroubováno čtyřmi šrouby M8x30. Šrouby měly urezlé většinu hlav, ale pomocí malého hasáku s ostrými čelistmi se podařily celkem snadno povolit.

 

 

 

 

Nyní bylo potřeba oddělit příruby. Poklepáním kladívkem se odlepily,ale bylo potřeba vymyslet, jak motor rozebrat. Protože horní přírubou prochází kabel, nechal jsem jí zatím přišroubovanou ke statoru a soustředil jsem se na spodní přírubu. Zkoušel jsem zapáčit velkými šroubováky proti sobě, ale šla jen kousek a poté jsem měl již obavy, aby mi litinová příruba nepraskla. Nahřál jsem proto střed příruby pomocí propanbutanového hořáčku na pájení měděných trubek. Hned poté jsem znovu za použití dvou šroubováků proti sobě zapáčil a příruba byla dole. Pak již stačilo odstranit zbytky kabelové průchodky a sundat i horní přírubu společně s rotorem elektromotoru.

                          

 

 

Protože se motor podařilo úspěšně rozebrat, šel jsem koupit potřebné součástky.

Koupil jsem nový stator a rotor čerpadla

      

Protože uspořádání rotoru bylo jiné než bylo v původním čerpadle, bylo potřeba koupit i nový díl který je zvaný lucerna

Další díly které bylo potřeba koupit byla spojovací hřídelka s navulkanizovanými silentbloby, pojistné kroužky a unašeč, který je našroubovaný na hřídeli rotoru elektromotoru. Závit hřídele je levý a je zajištěný červíkem.

Původní čerpadlo tak vypadalo takto

Jednotlivé části čerpadla po rozebrání

                

 

Na gumovém silentbloku který zapadal do unašeče na hřídeli elektromotoru je vidět, že již docházelo při spuštění motoru k protočení tohoto silentbloku v unašeči a to díky tomu, že unašeč byl uvnitř velmi vyrezlý

   

 

Rotor elektromotoru je usazen ve dvou ložiscích 6304. V původním uspořádání bylo spodní ložisko 1RS tj. jednostranně zakryté a to stranou do příruby, z druhé strany bylo kryté guferem 25x52x12. Horní ložisko bylo v původním uspořádání zcela bez krytí a z každé strany jedno gufero. Ze strany zevnitř motoru to je 25x52x12 a z vnější strany 25x40x10. Nová ložiska jsem použil oboustranně zapouzdřená tj. provedení 2RS a nová gufera. Původní dolní ložisko bylo v dobrém stavu. Horní původní ložisko bylo rezaté s velkou vůlí a bylo jen otázkou času, kdy by se čerpadlo zastavilo vinou vysypání tohoto ložiska. Voda se do tohoto ložiska nejspíše dostala z venkovní strany, protože čerpadlo bylo ponořeno ve vodním sloupci o výšce 10m.

 

Porovnání původních a nových dílů je dobře vidět na následujícím obrázku. Je zde dobře vidět i rozdíl v délce původního a nového rotoru s hřídelkou a k tomu délka původní a nové lucerny.

 

Další díl který jsem musel koupit byl kabel. Použil jsem H07RN-F 4x1,5mm2. Nyní jsem musel provést výměnu tohoto kabelu a rozebrat původní vodotěsný spoj mezi třífázovým vinutím statoru a kabelem který byl zalitý epoxidem a nahradit ho novým spojem. Abych nepoškodil vinutí které má tenkou plastovou izolaci, rozhodl jsem se epoxid ze spoje odstranit odfrézováním vysokootáčkovou frézkou. Docela se to povedlo a zůstaly dlouhé nepoškozené vývody statorového vinutí. Nové spoje jsem zalisoval krimpovacími svorkami a proletoval. Poté jsem je opatřil smršťovací bužírkou s lepidlem kterou jsem před tím na dráty navlékl. Poté jsem takto vyrobený spoj zalepil rychletuhnoucí dvojsložkovou pryskyřicí, která vytvořila průhlednou vrstvu. Takto vytvořený spoj jsem přivázal plastovou páskou k vinutí stejně jako to bylo původně. Podrobně je to vidět na obrázcích:

           

 

Připojení vodiče PE (zelenožlutý) bylo původně provedeno šroubovým spojem na horní přírubě elektromotoru, přičemž tento vodič byl odbočen z napájecího kabelu v odbočce vzdálené 1m od čerpadla. Tato odbočka byla navulkanizována na gumovém napájecím kabelu. Toto spojení mi nepřišlo moc spolehlivé co se týče přechodového odporu spoje, tak i přechodového odporu mezi přírubou a rotorem který je právě tou součástí, které musí být vodivě spojena s vodičem PE. Připojení vodiče PE na stator jsem vyřešil uvnitř statoru tak, že jsem nejdříve připevnil vodič k antikorovému pásku, poté jsem spoj proletoval, natáhl smršťovací bužírku s lepidlem a potom jsem vyvrtal z venku do statoru díru v předem vyměřeném místě a z venku pomocí svářečky jsem tento pásek přivařil ke statoru. Více opět na obrázcích:

    

 

Jednotlivé díly jsem před složením natřel dvakrát základovou barvou a poté barvou pro trvalý styk s pitnou vodou BISIL.

 

Poté jsem nejdříve složil motor a to tak, že jsem nejprve nalisoval ložiska do přírub, poté jsem nalisoval gufera naplněné vazelínou, aby nespadly perka při nasazování hřídele a nakonec jsem do horní příruby s ložiskem a gufery nalisoval rotor. Potom jsem nasadil krytku vnějšího gufera a našrouboval unašeč s levým závitem a zajistil červíkem. Následovalo přišroubování horní příruby na stator a montáž kabelové průchodky. Jako poslední bylo nasazení spodní příruby a postupným utahováním šroubů se namáčklo ložisko na hřídel rotoru. Použil jsem antikorové šrouby. Pod šrouby jsou měděné těsnící podložky. Použil jsem původní, byly dobré. U spodní příruby je důležité dát pozor na délku šroubů, protože vinutí je těsně u míst, kde šrouby prochází závitem na statoru.

Pak jsem motor vyzkoušel krátce pustit. Změřil jsem izolační odpor a protože bylo vše OK, naplnil jsem motor plnícím otvorem vodou a zašrouboval zátku. Následovala několikaminutová zkouška čerpadla. Potom jsem složil čerpadlo a přišrouboval lucernu také antikorovými šrouby M8x25mm na horní přírubu. Pod těmito šrouby jsou použité pérové podložky. Celkem tak je potřeba 8 šroubů M8x30mm a 4 šrouby M8x25mm. Na výtlačnou stranu čerpadla jsem použil nátrubek 6/4"x 1" a na ní zpětnou klapku. Pak už je potrubí PE 32x3 (1") .

 

 
     
 

 

Home

 

Přivzdušňovací
ventil

 

© elektrizátor 2000 - 2015