Elektrizátor    Konstrukce  Technika  Elektronika

 

 

Teorie

 

    Ohmův zákon

    Kirhoffovy zákony

    Elektrický výkon

    Dioda

    Tranzistor

    Řazení kondenzátorů

    Řazení rezistorů

 

   

        Zvládnutí základů je vždy nezbytné k pochopení složitějších celků a je vždy výchozím bodem k vlastní tvůrčí práci při            

        které vznikají originální řešení a konstrukce.

        Tím nejzákladnějším je Ohmův zákon který definuje základní vtahy mezi napětím proudem a odporem.

       

 

 

Home

 

© elektrizátor 2000 - 2015