Elektrizátor    Konstrukce  Technika  Elektronika

 

 

Galerie slavných

 

 

 

Georg Simon Ohm

(16. března 1787 – 7. července 1854)

 

 

Německý fyzik Georg Simon Ohm se narodil 16.3. 1787 v Erlangenu v Bavorsku v protestantské rodině jako jedno ze 7 dětí (pouze 3 se dožily dospělosti). Jeho otec mu osobně poskytl solidní vzdělání v matematice, fyzice, chemii a filozofii. V roce 1805 začal navštěvovat univerzitu v Erlangenu. Místo studování však trávil mnoho času na tanečních zábavách a jinou činností, než studiem. To velmi zlobilo jeho otce, neboť se nemohl smířit s tím, že jeho syn nevyužívá možnosti, které se jemu nedostalo. Po 3 semestrech začal mladý Ohm vyučovat matematiku ve Švýcarsku. Toto vyučování trvalo 6 let. Mezitím se Ohm soukromě vzdělával v matematice. Po této přestávce se vrátil do Erlangenu a 25. října 1811 obdržel doktorát. V roce 1817 začal vyučovat matematiku a fyziku na jezuitské škole v Kolíně nad Rýnem. Tam se začal zabývat výzkumem elektřiny. Roku 1827 vydal svoji práci, ve které formuloval zákon, podle něhož je proud procházející obvodem přímo úměrný elektrickému napětí. Tento zákon – dnes nazývaný jeho jménem – formuluje uvedený vztah tak jednoduše, že zprvu nebyl německými vědci brán vážně. Až když jej v roce 1841 vyznamenala Královská společnost v Londýně za výsledky badatelské práce, se jeho věhlas v Německu rychle rozšířil. Avšak ne jen elektřina se stala předmětem jeho zájmu. V roce 1843 uvedl základní principy fyziologické akustiky. Před koncem života byl jmenován profesorem fyziky na Mnichovské univerzitě. Zemřel v 67 letech, 7. července 1854.

Ohmův zákon slovy: Proud procházející vodičem je přímo úměrný napětí mezi konci vodiče a nepřímo úměrný elektrickému odporu vodiče.

Již sedmdesát let před Ohmem jeho zákon zformuloval Henry Cavendish, který jej ale vůbec nezveřejnil a proto zákon zůstal zapomenut v jeho rukopise, jenž r.1877 zveřejnil další významný fyzik Maxwell. Díky tomu lidé přestali nedůvěřovat údajnému "chybnému zákonu Němce Ohma".

 

 
 

 

Home

 

© elektrizátor 2000 - 2015